Alçarem la caça – ¿627 euros per reunió?

C. Catalan

El Consell de Caça de Catalunya era per a mi un òrgan consultiu més de la Generalitat fins que, com part del projecte de Govern Obert, vaig triar-lo a l’atzar i vaig proposar-me esbrinar qui en formava part i quin pressupost tenia.

cabirol

El Consell de Caça es composa de quaranta membres segons el seu web, tot i que en un altre punt el web de la Generalitat també diu que són una quinzena. Enlloc es publicaven els seus noms. El propi Consell de Caça ens ha facilitat la llista de membres, que podeu veure aquí . El seu pressupost són “zero euros”, en paraules del seu secretari.

Presideix el Consell de Caça el Director General de Medi Natural. Alguns dels seus membres són representants de l’Administració Pública que assisteixen per raó del seu càrrec i la resta pertanyen a entitats privades relacionades, com la Federació Catalana de Caça o la Unió de Pagesos. Són nomenats pel Conseller d’Agricultura. Ningú rep cap compensació econòmica o despeses d’assistència a les reunions.

Ara bé, tots els Consells NO són iguals. Per assistir a les reunions del Consell de Protecció de la Natura, per exemple, els seus 21 membres sí que cobren despeses d’assistència, per un total de 64,91 euros cadascun, segons l’acord de Govern d’u de juny de 2010. Aquests membres els nomena el President de la Generalitat. Es podria pensar que aquesta és la diferència: qui els nomena.

La_Fageda_d´en_Jordà_-_Garrotxa_CIC_20101029_17234

Doncs no. Perquè dins del mateix Departament hi ha, per exemple, la Comissió de Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça, els membres de la qual també nomena el Conseller, i aquests també cobren.

Una de cada deu de les entitats depenents del Departament d’Agricultura -un total de 37- té el nom de “Consell”. Alguns d’ells només Consell, altres Consell Territorial, d’altres Consell Regulador. També hi ha Comissions i Juntes a les reunions de les quals es cobra per assistir.

Només el decret de creació de cada entitat i la legislació subseqüent revela qui cobra i qui no. Ni per aquest, ni per cap altre Departament, existeix una llista de quines són les entitats les quals els membres cobren per assistir a les reunions. I, com podeu veure al document anterior, per assistir a una reunió d’un Consell, una Comissió o una Junta, es poden cobrar 64,91euros.

No tothom que pertany a un òrgan consultiu de la Generalitat cobra aquesta quantitat mínima de drets d’assistència. Si observeu de nou l’acord de Govern citat, veureu que hi ha qui cobra fins deu vegades més (627, 45 euros) per assistir a una reunió. Seguirem informant.