Com col.laborar en el sismògraf?

C. Catalan

El sismògraf és només un començament (explicació). Creiem que amb les dades que tenim, es poden construir serveis i visualitzaciones molt més maques i útils.  

Aquí incloem algunes idees sobre les possibilitats que tenim amb el sismògraf:

 • Construir un servei d’alerta per anunciar, per exemple: “20 canvis al Dept. de Justícia”
 • Construir un robot-periodista que publica els canvis diaris a un blog  i / o a twitter
 • Construir una corba de freqüència de canvis, semblant a un sismògraf real
 • Cercar les àrees més abandonades
 • Cercar les persones amb el major nombre de responsabilitats

Poseu-vos en contacte amb @opengovcat si voleu construir alguna cosa. A sota ja podeu llegir la informació bàsica de l’API.

 

L’API del sismògraf

De moment, l’API té només un endpoint: 

/opengovcat/sismograf/api/canvis/<departamento>/<comienzo>/<fin>

Per exemple:

/opengovcat/sismograf/api/canvis/all/2014-01-01/2014-01-31

 

El resultat

 { status : "ok",
  resultados : { borados  : [ (... lista de entidades borradas ...) ],
         canvisnom : [ (... lista de entidades con nombres cambiados ...) ],     

         canvisresp : [ (... lista de entidades con responsabilidades cambiadas ...) ],

         nuevos   : [ (... lista de entidades nuevas ...) ]
         }
 }

Propietats de les entitats:

 • “centres”: Llista de centres per entidats amb diverses seus, valor copiat de la font.
 • “cid”:  ID intern del canvi. Amb la URL /opengovcat/sismograf/c/<id> es pot obtenir una representació HTML.
 • “class”:  Classe CSS del canvi
 • “id”: “15377”: ID de l’entitat. Amb la URL http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=<id> es pot obtenir la fitxa de l’entitat
 • “iddep”: “5823”: ID de l’entitat superior. Amb la URL http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=<id> es pot obtenir la fitxa de l’entitat
 • “nom”: Nom segons la font
 • “oldnom” : Nom anterior
 • “oldresp”: Responsable anterior
 • “oldstamp”: Data quan es va registrar per primera vegada el responsable o el nom anterior
 • “resp”: Responsable actual
 • “stamp”: Data del canvi
 • “test” : veure sota

Les entitats canviades tenen una propietat “test“, un nombre entre 0 i 2; un valor major significa que hi va haver més canvis en el nom (canvisnom) o en el responsable (canvisresp). Alguns canvis de responsables o noms són simplement correcions  – amb la propietat “test” és possible diferenciar-ho. Els canvis amb “test”<0.1 són filtrats per l’API i no apareixen en el resultat. “test” es calcula així: Leveshtein edit distance(old,new) / Max(len(old),len(new)).

Els paràmetres de l’API Call

/opengovcat/sismograf/api/canvis/<departamento>/<comienzo>/<fin>
 • <comienzo> – primer dia, el format és YYYY-MM-DD.
 • <fin> – darrer dia, el formato és YYYY-MM-DD.
 • <dep> – ‘all’ (com a l’exemple) o el codi del Departament en què hi va haver els canvis. Els codis són:
  • 6: Presidència
  • 655: Governació i Relacions Institucionals
  • 1103: Economia i Coneixement
  • 1599: Ensenyament
  • 2221: Cultura
  • 2803: Salut
  • 3392: Territori i Sostenibilitat
  • 4163: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  • 5823: Benestar Social i Família
  • 6581: Parlament de Catalunya
  • 6611: Sindicatura de Comptes de Catalunya
  • 6618: Síndic de Greuges de Catalunya
  • 6619: Consell de Garanties Estatutàries
  • 7735: Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) a Catalunya
  • 7938: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
  • 11757: Comissió Jurídica Assessora
  • 13123: Autoritat Catalana de la Competència
  • 13751: Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • 13755: Oficina de l’Expresident Pujol
  • 13757: Justícia
  • 13760: Interior
  • 13793: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
  • 13961: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
  • 15006: President de la Generalitat
  • 15638: Empresa i Ocupació
  • 15932: Oficina de l’Expresident Maragall
  • 17194: Oficina Antifrau de Catalunya
  • 18076: Oficina de l’Expresident Montilla